Jak se přihlásit do kurzu
"Jak zvládat komunikační bariéry"

www.vzdelavanisester.cz
email: info@inline.cz; inline@inline.cz
IN LINE COMMUNICATIONS, s.r.o. * Velkopavlovická 10, Brno 628 00
Tel.: 00420 544 216 210; Fax: 00 420 544 231 066; 00420 733 660 835